پرسپولیس منتظر تائید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، بدون بازی قهرمان سوپرجام

به گزارش سایت نود و به نقل از ایسنا، در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوب شد که پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام امسال معرفی شود. البته این مصوبه باید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود و پس از تایید هیات رئیسه، مورد اجرا قرار می‌گیرد. سرنوشت دیدار سوپرجام با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی

به گزارش سایت نود و به نقل از ایسنا، در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوب شد که پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام امسال معرفی شود. البته این مصوبه باید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود و پس از تایید هیات رئیسه، مورد اجرا قرار می‌گیرد.

سرنوشت دیدار سوپرجام با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی و همچنین عدم تعریف چنین شرایطی در آیین‌نامه مسابقات سازمان لیگ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در همین راستا، اعضای هیات رئیس سازمان لیگ دیروز (شنبه) جلسه‌ای داشتند که تصمیم‌شان بر این شد که پرسپولیس را بدون برگزاری دیدار سوپرجام، قهرمان این رقابت اعلام کنند. البته این تصمیم فعلاً به تصویب هیات رئیسه سازمان لیگ رسیده و پس از تصویب در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اجرایی و در آیین‌نامه مسابقات سازمان لیگ درج می‌شود.

اما چطور شد که اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ به این نتیجه رسیدند که پرسپولیس را بدون برگزاری دیدار، قهرمان سوپرجام اعلام کنند؟ اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ، در ابتدا به بررسی برگزاری دیدار سوپرجام بین پرسپولیس و نایب قهرمان جام حذفی پرداختند که در پایان به این نتیجه رسیدند که چون رقابت‌های جام حذفی به صورت تک حذفی است و تیم‌ها پس از شکست در هر مرحله از دور رقابت‌ها کنار می‌روند، پس برگزاری دیدار بین پرسپولیس و نایب قهرمان جام حذفی موضوعیت ندارد.

در ادامه آن‌ها برگزاری دیدار سوپرجام بین پرسپولیس و نایب قهرمان لیگ برتر را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که چون روال دیدار سوپرجام، برگزاری دیداری بین قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی است، پس برگزاری چنین دیداری بین قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر هم رسمیت ندارد.

با این حال یکی از انتقاداتی که به این تصمیم سازمان لیگ وارد است، نادیده گرفتن چنین شرایطی در لیگ‌های معتبر اروپایی است. در اغلب لیگ‌های معتبر اروپایی، در صورت مشترک بودن قهرمان جام حذفی و لیگ، قهرمان و نایب قهرمان لیگ، دیدار سوپرجام را برگزار می‌کنند و در تعدادی از این لیگ‌های معتبر هم، قهرمان لیگ با فینالیست جام حذفی دیدار سوپرجام را برگزار می‌کند.

به نظر می رسد انتخاب هر کدام از دو تیم سپاهان و داماش برای رقابت با پرسپولیس باعث اعتراض تیم دیگر می‌شد و به همین دلیل سازمان لیگ صورت مساله را پاک کرده است.

از طرفی برگزاری دیدار پرسپولیس-سپاهان با توجه به اتفاقات بازیهای اخیر این دو تیم برای سازمان لیگ چالش برانگیز خواهد بود و آنها به این دلایل قید برگزاری سوپرجام را زدند. این برای دومین فصل است که دیدار سوپرجام برگزار نمی‌شود. در واقع انتخاب یکی از دو تیم سپاهان و داماش و برگزاری سوپرجام دردسرهای احتمالی برای سازمان لیگ داشت و آنها راه‌حل را در برگزارنکردن بازی دیدند.

منبع:نود

 

288